Home > Indian Economic Service / Indian Statistical Service Examination, 2011

Indian Economic Service / Indian Statistical Service Examination, 2011

Exam Type: 
UPSC
Result Date: 
10 Jul 2012

Result of Indian Economic Service / Indian Statistical Service Examination, 2011is out. The Exam was conducted under Union Public Service Commission (UPSC). 

The list Contains:

Indian Economic Service:29 Candidates (Including 08 from OBC, 06 from SC, 03 from ST) 

Indian Statistic Service:33 Candidates (Including 10 from OBC, 02 from SC, 01 from ST) 

Following are Roll Numbers for Indian Economic Service:

Indian Economic Service

Roll Number

Name of The Candidate

2494

TAMANNA SINHA

7471

KANISHK SHARMA

278

PRERNA GUPTA

7661

KRITI GARG

2433

NAYANTARA SASIKUMAR

7758

SUKHDEEP SINGH

4861

NIDHI SHARMA

857

SWATI SINGLA

2529

DEEPAK RANJAN

7593

SUSHANT SUDAN

6997

KARAMJEET KAUR

2271

ANU JAIN

2227

LAYSANG ANGMU LAMA

7957

PRATIYUSH KUMAR

7301

KOTE SANDIP RAVINDRA

6942

MANOJ KUMAR MADHOLIA

133

DINESH KUMAR

577

RAMESH KUMAR YADAV

5397

VAIBHAV RUNDWAL

4657

SWETA

476

RAHUL SINGH

5557

AJIT KUMAR RANJAN

3630

ARUN G

3851

SATHEESHKUMAR T

1722

RAJESH KUMAR

2480

RISHI KANT

1117

DHARMENDRA KUMAR

5525

MAMTA MEENA

2978

LALRAMDINPUII RENTHLEI

 

Following are Roll Numbers for Indian Statistics Service:

Indian Statistics Service

Roll Number

Name of The Candidate

6335

SHIRKE SHRINIVAS VIJAY

5149

NEELABH ROHAN

7609

BHAGYASHREE SATHE

6180

GYANENDRA SINGH

7267

ARTI BANGIA

7814

MANOJ KUMAR SAINI

2478

SHEKHAR SRIVASTAVA

1109

SANDIP KUMAR  SADHU

4716

SOMNATH  JANA

3374

ASHISH SAXENA

5423

JAYAPRAKASH SUDHIR HONRAO

6912

RUCHI SHARMA

1813

SUMANTA CHAKRABORTY

6910

SEEMA JOSHI

3994

ALOK KUMAR SINGH

5867

MAHARNAB MANNA

5644

VANDANA GAUTAM

1581

SAPTARSHI GHOSAL

6116

RUPAM KUMAR SARKAR

6144

VISHAL KUMAR

7202

NIKHIL KUMAR AGARWAL

6803

AMIT KUMAR

1999

TANDRIMA CHAKRABORTY

5003

SUPRIYA SHARMA

722

SUCHITRA YADAV

6618

SUNITA CHOUDHARY

6061

SALINI   V K

3433

RANGA SREENIVASULU

6397

DEBASHIS MANDAL

1126

PINKY SAWARIYA

3916

RESHMI K V

2953

BAMANE MOHAN JINNAPPA

176

RN SOREITHEM

 

 For Official Page Click here.